Vier Sterren

welkom op de blog van Wim Gabriels

Tag archief: WWF

Niet vergeten: Earth Hour 2012!

Met Earth Hour, een initiatief van WWF, wordt jaarlijks wereldwijd aandacht gevraagd voor de gevolgen van de massale verbranding van fossiele brandstoffen op ons klimaat.

Met een heel eenvoudig gebaar, namelijk het uitschakelen van alle kunstlicht voor een uurtje, kunnen we allemaal samen duidelijk maken dat het zo niet verder kan. Onze beleidsmakers moeten een krachtig signaal krijgen dat de omschakeling naar een duurzame, koolstofarme economie niet morgen, maar vandaag nog moet worden ingezet. Dus: vandaag, zaterdag 31 maart 2012, schakelen we om 20u30 massaal het licht uit! Afgesproken?

Advertenties

Earth Hour 2011

Morgen, zaterdag 26 maart 2011, doen we nog eens het licht uit! Met Earth Hour, een initiatief van WWF, wordt aandacht gevraagd voor de gevolgen van energieverspilling. Earth Hour vond voor het eerst plaats in 2007 in Sidney, Australië, en is sindsdien uitgegroeid tot een wereldwijd evenement, waar vorig jaar miljoenen mensen uit 128 landen aan deelnamen. Ook dit jaar zullen er waarschijnlijk weer records gebroken worden. En dat is nodig, want de politiek schijnt nog steeds niet overtuigd te zijn van de ernst van het probleem. Dus noteer het: op zaterdag tussen 20u30 en 21u30 schakelen we massaal de lichten uit!

Tien jaar ontdekkingen in het Amazonewoud

Het Amazonewoud, het grootste regenwoud op aarde, herbergt een onmetelijke rijkdom aan soorten. Een nieuw rapport van WWF geeft een overzicht van de nieuwe soorten die er het afgelopen decennium zijn ontdekt.

De aantallen zijn indrukwekkend: 16 vogelsoorten, 39 soorten zoogdieren, 55 reptielensoorten, 216 amfibieënsoorten, 257 vissoorten en maar liefst 637 plantensoorten. Dat is in totaal meer dan 1200 soorten. Daarnaast zijn er ook enkele duizenden soorten ongewervelde dieren zoals insecten en spinnen ontdekt, maar die zijn niet allemaal in het rapport opgenomen.


Een van de vele soorten uit de lijst is Pyrilia aurantiocephala, een papegaaiensoort die in 2002 voor het eerst beschreven werd (foto: Arthur Grosset).

Dat het Amazonewoud steeds kleiner wordt als gevolg van ontbossing voor onder meer landbouw en veeteelt, is intussen geen nieuws meer. De laatste vijftig jaar is door toedoen van de mens minstens 17 procent van het woud verdwenen. Vanwege het enorme economische en ecologische belang van dit gebied is het dan ook duidelijk dat een betere bescherming van dit uniek en onvervangbaar stuk erfgoed zich opdringt.

Het volledige rapport kan je hier lezen.

De Vlaming leeft op zware voet

Hoe belastend is onze levenswijze eigenlijk voor de planeet? En vooral, hoe zou je zoiets kunnen becijferen? Het team MIRA (Milieurapport Vlaanderen) van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gaf aan Ecolife vzw de opdracht om de ecologische voetafdruk van Vlaanderen te berekenen.

De ecologische voetafdruk is een maatstaf voor de menselijke impact op de planeet en wordt uitgedrukt als de totale benodigde oppervlakte voor productie van grondstoffen (voedsel, veevoeder, energie,…) en verwerking van afval. Het concept werd oorspronkelijk ontwikkeld in de jaren negentig door William Rees en Mathis Wackernagel aan de Universiteit van British Columbia in Canada, en geniet intussen wereldwijde bekendheid. Het grote voordeel ervan is de eenvoud: hoeveel ruimte van deze planeet is er nodig om iemands consumptiegedrag mogelijk te maken? Natuurlijk is zo’n indicator een sterk vereenvoudigde voorstelling van een uiterst complex vraagstuk, maar het geeft wel een idee wat de impact is van onze levenswijze.

De studie kwam uit op een voetafdruk van 6,3 hectare voor de gemiddelde Vlaming. Als je weet dat wereldwijd de totale bruikbare oppervlakte ongeveer 1,8 hectare per wereldburger bedraagt, dan is de rekensom snel gemaakt: als alle mensen zouden leven zoals de Vlamingen, zouden we meer dan drie wereldbollen nodig hebben om hen te kunnen onderhouden. Niet echt iets om trots op te zijn.

Het volledige rapport kan je hier nalezen. En wie zijn persoonlijke ecologische voetafdruk eens wil berekenen, kan terecht op de website van WWF.

Earth Hour 2010

Luttele maanden na de klimaatconferentie in Kopenhagen is het onvermogen van onze wereldleiders tot het nemen van broodnodige maatregelen nog maar eens pijnlijk duidelijk geworden. Op de driejaarlijkse CITES-conferentie, die momenteel nog aan de gang is in Doha (de hoofdstad van Qatar), werd het voorstel van handelsverbod voor blauwvintonijn weggestemd. Bijzonder slecht nieuws voor deze soort, die stelselmatig achteruitgaat als gevolg van overbevissing. De wereldpopulatie van deze soort bedraagt vandaag minder dan 15 procent van de historische aantallen.

Nog maar eens een bewijs dus dat we beter niet op de politiek wachten en zelf het goede voorbeeld moeten tonen. Een goede gelegenheid dient zich trouwens aan: over precies één week, op zaterdag 27 maart, is het Earth Hour!

Met Earth Hour 2010 roept WWF op om wereldwijd de lichten gedurende één uur (van 20u30 tot 21u30) te doven, om aandacht te vragen voor de energieverspilling.

Het uithangbord van de actie in België is Darth Fladder, duidelijk een verwant van Darth Vader, de licht astmatische booswicht uit Star Wars. Wie kan raden door wie Darth Fladder gespeeld wordt, maakt kans op een reis naar Spitsbergen. Maar wie het ook is, het bewijs is er: de duisternis heeft ook zijn goede kanten. Maar dat wisten wij als doorgewinterde gothic-liefhebbers natuurlijk al lang!

Een sprankje hoop voor de tijger?

Het jaar 2010 werd door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. En bij de Chinezen begint op 14 februari het jaar van de Tijger. Het zou dus mooi zijn als we het jaar zouden kunnen inzetten met goed nieuws voor ’s werelds grootste kattensoort. Maar de tijgerpopulatie is er nog nooit zo slecht aan toe geweest als vandaag.

WWF publiceerde deze week een rapport over de situatie in het gebied van de Mekongdelta (Cambodja, Laos, Myanmar, Thailand en Vietnam). Het rapport kwam er aan de vooravond van een congres van de Tiger Range Countries (de in totaal 13 landen waar de tijger voorkomt) dat deze week plaatsvond in Thailand. Sinds het vorige jaar van de tijger, 1998, zijn de aantallen in de Mekong-regio geslonken van ongeveer 1200 tot ongeveer 350.

De totale wereldpopulatie van Panthera tigris bedraagt naar schatting nog 3200. En dat terwijl er een eeuw geleden nog zo’n 100 000 waren. Op de foto: een Siberische tijger (Panthera tigris altaica) in de Zoo van Antwerpen.

Het congres in Thailand blijkt echter resultaat opgeleverd te hebben, zoals blijkt uit dit nieuwsbericht van WWF. Er werden diverse maatregelen aangekondigd om de tijger beter te beschermen, met als doel om de wereldpopulatie te verdubbelen tegen het volgende jaar van de Tijger, 2022. Nu maar hopen dat de goede intenties ook ten uitvoer gebracht worden, en dan wordt de tijger misschien toch nog voor uitsterven behoed.