Vier Sterren

welkom op de blog van Wim Gabriels

Tag archief: Natuur

Aalscholvers in de Stropkaai

Je zal maar een aalscholver zijn dezer dagen. De vissen waar je zo verzot op bent, zitten onder water, beschermd door een laag ijs. Gelukkig niet overal. Hier in de Stropkaai vertoont de Schelde wel wat gaten. De aalscholvers troepen hier dus gretig samen. Een mooie buitenkans om deze imposante vogels van dichtbij te zien!

Aalscholvers (Phalacrocorax carbo)

…en ook nog een waterhoen (Gallinula chloropus).

Advertenties

Even een frisse neus halen

Vandaag is het voor mij een verlofdag, en mijn trouwe tweewieler bracht mij nog eens naar de Bourgoyen!

De Bourgoyen liggen er vredig bij op deze frisse maar mooie novemberdag.

Pimpelmees (Cyanistes caeruleus)

Roodborstje (Erithacus rubecula)

Nazomer in het Pajottenland

Zondag profiteerden we van het mooie weer om er nog eens op uit te trekken. We maakten een heerlijke wandeling in het Pajottenland, in de omgeving van Gooik.

Jonge Schotse Hooglanders

Een heidelibel, vermoedelijk de bruinrode heidelibel (Sympetrum striolatum) – vrouwtje

Moeder en kind

Dit is één van de redenen waarom wij zo dol zijn op de lente:

Wilde Eend (Anas platyrhynchos), vrouwtje met jong, langs de Schelde in Gent.

Uitwaaien in de polder

Begin maart, eerste lentekriebels, en zo nodigde een mooie blauwe hemel ons uit een luchtje te scheppen! Het resultaat was een ontspannende wandeling in het Meetjeslandse krekengebied, meer bepaald in de omgeving van Sint-Jan-In-Eremo, een deelgemeente van Sint-Laureins. Onderweg kwamen we de Boerenkreek, de Bentillekreek, de Oostpolderkreek en natuurlijk het Leopoldkanaal tegen. Het echte voorjaar laat voorlopig nog wat op zich wachten, maar wij deden stiekem toch alsof het lente is. Om onze energiereserves op peil te houden was er een voorraadje gevulde paaseitjes!


Het Leopoldkanaal


De Bentillekreek

Winterwandeling in de Assels

De Assels is een natuurgebied bij Drongen dat begrensd wordt door de Ringvaart en twee armen van de Leie. Het is van oorsprong een meersengebied en bestaat ook vandaag nog grotendeels uit drassige weilanden. Natuurpunt Gent was reeds eigenaar van een aantal terreinen in de Assels, maar in 2010 verwierf de vereniging met steun van de stad Gent een gebied van 23 hectare in het noordelijk deel van de Assels. Daarmee werd een belangrijk deel van deze waardevolle groene zone langs de rand van de stad veilig gesteld.

De nieuwe terreinen zijn in oktober al officieel ingehuldigd, maar wij waren er nog niet in geslaagd om deze nieuwe aanwinst te verkennen. Op deze zonnige januarizondag zagen we eindelijk onze kans. We stapten de bewegwijzerde route, die zo’n 6 kilometer lang is en het ganse gebied van de Assels doorkruist. En dat alles onder een prachtige blauwe hemel!

De financiering van de aankoop van de Assels is nog niet helemaal rond. Je kan hiervoor nog steeds een bijdrage leveren met een storting op het rekeningnummer 293-0212075-88 met vermelding van projectnummer 6651 (meer info hier).

Meerkoeten in de sneeuw


Meerkoeten (Fulica atra) in de sneeuw, aan de Schelde-oever in de Stropkaai.

Herfstwandeling in het Pays des Collines

Hoewel de herfst nu al een poosje bezig is, was het vandaag toch nog mooi en zelfs vrij warm weer. Perfect wandelweer dus, en wij trokken naar het Pays des Collines, voor een stevige wandeling door de bossen, akkers en weilanden in de buurt van Grand Monchau, een klein gehuchtje niet ver van het heksendorp Ellezelles. Het Pays des Collines, in het noorden van Henegouwen, grenst aan de Vlaamse Ardennen. Het heeft een gelijkaardig landschap, maar het is er dunner bevolkt dan aan onze kant van de taalgrens en daardoor is er ook meer open ruimte bewaard gebleven.

Intussen in de Bourgoyen

Een vrije dag en mooi weer: meer is voor mij niet nodig om zin te krijgen om de natuur in te trekken. Maar er was een bijkomende reden: een splinternieuwe verrekijker! En ik wist meteen waarheen, want ik was al een hele tijd niet meer in de Bourgoyen geweest. Het resultaat was een heerlijke zomerse wandeling in dit prachtige natuurgebied… en heel veel dorst bij thuiskomst.

En natuurlijk laat ik jullie graag even meegenieten met enkele foto’s!

Links: rupsen van de sint-jacobsvlinder, ook zebrarupsen genoemd (Tyria jacobaeae) op jacobskruiskruid (Senecio jacobaea).

Gewone oeverlibel (Orthetrum cancellatum)

Bruin zandoogje (Maniola jurtina)

Waterhoen (Gallinula chloropus)

2009 was een goed jaar voor Natuurpunt

Natuurpunt, de belangrijkste natuurbehoudsvereniging van Vlaanderen, kan tevreden terugblikken op het afgelopen jaar. De vereniging maakte deze week bekend dat er op het einde van 2009 niet minder dan 87.000 gezinnen lid waren van Natuurpunt, een stijging met bijna 9 procent ten opzichte van het jaar voordien. De vereniging kocht dit jaar in totaal 864 hectare natuurgebied aan en verzamelde meer dan 2 miljoen waarnemingen van uiteenlopende soorten, om maar enkele van de activiteiten van Natuurpunt te vermelden.

Dus wie beweert natuurbescherming belangrijk te vinden, maar nog geen lid is van Natuurpunt, die weet wat hem te doen staat als hij in de nabije toekomst nog een béétje geloofwaardig wil overkomen: lid worden, en wel vandaag nog!

Milieu en natuur in Vlaanderen anno 2030

Hoe zullen milieu en natuur in Vlaanderen eraan toe zijn in 2030? Een moeilijke vraag, want het antwoord hangt in belangrijke mate af van het gevoerde beleid van de komende twee decennia. De milieu- en natuurverkenning 2030, een gezamenlijke krachttoer van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), onderzoekt het antwoord op deze vraag aan de hand van verschillende beleidsscenario’s. De rapporten werden deze week samen gelanceerd in het Vlaams Parlement. Het is de eerste maal dat het Milieurapport (VMM) en het Natuurrapport (INBO) gezamenlijk werden voorgesteld; VMM en INBO hebben deze keer dan ook nauw samengewerkt.

De Milieuverkenning 2030 werd opgesteld door de VMM. Voor sociaal-economische ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei gaat het rapport uit van prognoses van het Federaal Planbureau. Aan de hand daarvan werd het effect van verschillende beleidsscenario’s onderzocht. Daaruit bleek dat als het huidige beleid ongewijzigd wordt voortgezet, de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 31 procent zal zijn toegenomen ten opzichte van 2006. Voor luchtkwaliteit worden heel wat toekomstige doelstellingen, zoals voor fijn stof en ozon, niet gehaald. De verontreiniging van oppervlaktewateren zal wel afnemen, maar stikstof en fosfor zullen knelpunten blijven en de biologische waterkwaliteit zal slechts in geringe mate verbeteren. De scenario’s die op een meer ambitieus beleid zijn gebaseerd, leveren duidelijk betere resultaten op, hoewel een aantal knelpunten ook dan blijven bestaan. Maar de overgang naar een duurzame, koolstofarme samenleving is dan ook een proces van lange adem. Om dat doel te bereiken tegen 2050, moet die overgang nu ingezet worden, zo wordt besloten.

De Natuurverkenning 2030 werd door het INBO geschreven. Dit rapport focust op de gevolgen van milieukwaliteit en landgebruik voor de natuur, en bouwt daarbij verder op verschillende milieuscenario’s uit de Milieuverkenning. Daarbij werden telkens verschillende mogelijke beleidsscenario’s voor de natuur becijferd, die elk uitgaan van een vergelijkbaar budget. Daaruit blijkt dat een keuze maken uit deze scenario’s niet zo eenvoudig is: één van de scenario’s is bijvoorbeeld het beste voor planten en dieren van heide en moeras, terwijl een ander scenario beter is voor gevoelige soorten van grasland en akker. Maar wat wel duidelijk blijkt, is dat de natuur beter af zou zijn met een meer ambitieus milieubeleid.

De grote hoeveelheid cijfermateriaal kon niet allemaal in de rapporten opgenomen worden. Daarom werd in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) een interactieve webtoepassing ontwikkeld waarmee het effect van de verschillende scenario’s op kaart geconsulteerd kan worden.

VMM en INBO wijzen erop dat deze rapporten geen toekomstvoorspelling zijn, maar wel een beschrijving van ontwikkelingen die zich onder bepaalde omstandigheden kunnen voordoen. Die inzichten moeten helpen om nu de juiste beleidskeuzes te maken. En beide rapporten tonen aan dat we voor grote uitdagingen staan. Maar, zo besluiten VMM en INBO, als we ook na 2050 een leefbaar en duurzaam Vlaanderen willen, mag er niet getreuzeld worden.

Genieten van de natuur in Gent

PlantenbeursVandaag organiseerde de Gentse afdeling van Natuurpunt haar vijftiende plantenbeurs in het Natuur- en Milieucentrum De Bourgoyen. Dat centrum is gelegen aan de ingang van het natuurgebied Bourgoyen-Ossemeersen.

Twee vliegen in één klap dus: nieuwe plantjes om ons kleine tuintje op te fleuren, en een zalige ontspannende wandeling door het grootste en mooiste natuurgebied dat Gent rijk is!