Vier Sterren

welkom op de blog van Wim Gabriels

Tag archief: IPCC

Het klimaat verandert, nu de politiek nog

IPCC rapport WGI 2013Het IPCC, het klimaatpanel van de Verenigde Naties, lanceerde vrijdag haar nieuwe rapport over klimaatverandering, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De conclusies zijn ondubbelzinnig: klimaatverandering is reëel, en het is zo goed als zeker dat de mens er de oorzaak van is.

Die conclusie is niet onverwacht, want ook de vorige IPCC-rapporten wezen duidelijk in die richting. Vandaag is de wetenschap echter zekerder dan ooit. Het vorige IPCC-rapport, dat dateert van 2007, deed aanvankelijk wel wat stof opwaaien in de wereldwijde pers, maar de politieke wereld ging al snel opnieuw over tot de orde van de dag. We kunnen maar hopen dat dit nieuwe rapport de wereldleiders eindelijk écht wakker schudt. Want er is geen reden om nog kostbare tijd te verliezen.

Advertenties

Klimaatwetenschappers in ere hersteld

Een extern onderzoek heeft zopas aangetoond dat de Britse klimaatwetenschappers van wie vorig jaar een groot aantal e-mails gehackt waren, geen wetenschappelijke fraude hebben gepleegd. Klimaatsceptici meenden daarvoor aanwijzingen te zien in de gehackte e-mails, waardoor de hele controverse ontstaan was.

De Climate Research Unit (CRU) van de University of East Anglia in Norfolk (UK) is een vooraanstaand klimatologisch onderzoekscentrum, dat onder meer belangrijke bijdragen leverde aan de rapporten van het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) van de Verenigde Naties. De meest recente rapporten van het IPCC (uit 2007) bevestigen dat er een brede wetenschappelijke consensus bestaat dat de aarde als gevolg van menselijke activiteiten ernstige klimaatwijzigingen ondergaat.

In november 2009, waarschijnlijk niet toevallig kort voor de mislukte klimaatconferentie van Kopenhagen, brak een hacker in op de server van CRU en stal een grote hoeveelheid e-mails, om ze vervolgens op het internet te gooien. De gestolen e-mails toonden volgens klimaatsceptici aan dat de wetenschappers van CRU met hun gegevens geknoeid zouden hebben om klimaatveranderingen aan te tonen. Met de term “Climategate” werd er een regelrechte schandaalsfeer rond gecreëerd. Uiteindelijk werd er door de universiteit een extern onderzoek ingesteld, onder leiding van Sir Muir Russell, een voormalig topambtenaar en tevens voormalig hoofd van de Universiteit van Glasgow. Het hoofd van CRU, professor Phil Jones, moest in afwachting van de resultaten opstappen.

Gisteren presenteerden Russell en zijn team een rapport met de bevindingen van het onderzoek. Daarin wordt besloten dat er geen enkele twijfel bestaat over de integriteit van de wetenschappers, en dat er geen enkel bewijs is van gedrag die de conclusies van het IPCC zouden kunnen ondermijnen. Het enige punt van kritiek is dat de wetenschappers wat meer ijver aan de dag hadden moeten leggen in het publiek beschikbaar stellen van gegevens. Het volledige rapport kan je hier nalezen.

Daarmee is CRU gezuiverd van alle aantijgingen van fraude en kan het zogenaamde schandaal naar het rijk der fabelen verwezen worden. Hoe jammer het ook moge zijn, klimaatveranderingen zijn reëel en we kunnen er maar beter iets aan doen.

En Phil Jones? Die zal opnieuw aan de slag gaan bij CRU, zo werd eveneens gisteren bekendgemaakt. Maar hij zal de afgelopen acht maanden van zijn leven waarschijnlijk niet snel vergeten.