Vier Sterren

welkom op de blog van Wim Gabriels

Tag archief: Ecologische voetafdruk

Vandaag zitten we door onze jaarvoorraad

Vandaag, 21 augustus 2010, is Earth Overshoot Day voor dit jaar.

De aarde kan jaarlijks een hoeveelheid voedsel voortbrengen en uitgestote broeikasgassen weer opnemen. Het Global Footprint Network maakt elk jaar een schatting van de totale biocapaciteit: de hoeveelheid grondstoffen die de planeet voortbrengt. Dat cijfer kan vergeleken worden met het menselijke verbruik. En dat blijkt hoger te liggen dan de biocapaciteit. Daardoor zijn we in snel tempo de reserves van de aarde aan het opsouperen. Met andere woorden, we verbruiken niet alleen de rente, maar ook het kapitaal van de aarde.

Als vraag en aanbod even groot waren geweest, dan zouden we op 31 december door de voorraad zitten en net niet aan de reserves moeten beginnen knagen. Zo’n drie decennia geleden kwamen we echter voor het eerst niet meer toe en bereikten we een Earth Overshoot Day vóór het einde van het jaar. En sindsdien viel deze dag steeds vroeger in het jaar. Dit jaar moeten we al op 21 augustus onze reserves beginnen aanspreken. Tegen het einde van het jaar zullen we ongeveer 150 procent van de biocapaciteit verbruikt hebben (figuur: Global Footprint Network).

Om het in termen van de ecologische voetafdruk uit te drukken: we hebben dus eigenlijk anderhalve wereldbol nodig om onze consumptiehonger op een duurzame wijze te stillen. Wanneer de hele wereld een voorbeeld zou nemen aan de levensstijl van de Vlamingen, zouden dat zelfs meer dan drie wereldbollen zijn, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij een tijdje geleden liet becijferen door Ecolife.

Een bijzonder problematische toestand dus, die om radicale oplossingen vraagt. Constructieve ideeën zijn welkom.

Advertenties

De Vlaming leeft op zware voet

Hoe belastend is onze levenswijze eigenlijk voor de planeet? En vooral, hoe zou je zoiets kunnen becijferen? Het team MIRA (Milieurapport Vlaanderen) van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gaf aan Ecolife vzw de opdracht om de ecologische voetafdruk van Vlaanderen te berekenen.

De ecologische voetafdruk is een maatstaf voor de menselijke impact op de planeet en wordt uitgedrukt als de totale benodigde oppervlakte voor productie van grondstoffen (voedsel, veevoeder, energie,…) en verwerking van afval. Het concept werd oorspronkelijk ontwikkeld in de jaren negentig door William Rees en Mathis Wackernagel aan de Universiteit van British Columbia in Canada, en geniet intussen wereldwijde bekendheid. Het grote voordeel ervan is de eenvoud: hoeveel ruimte van deze planeet is er nodig om iemands consumptiegedrag mogelijk te maken? Natuurlijk is zo’n indicator een sterk vereenvoudigde voorstelling van een uiterst complex vraagstuk, maar het geeft wel een idee wat de impact is van onze levenswijze.

De studie kwam uit op een voetafdruk van 6,3 hectare voor de gemiddelde Vlaming. Als je weet dat wereldwijd de totale bruikbare oppervlakte ongeveer 1,8 hectare per wereldburger bedraagt, dan is de rekensom snel gemaakt: als alle mensen zouden leven zoals de Vlamingen, zouden we meer dan drie wereldbollen nodig hebben om hen te kunnen onderhouden. Niet echt iets om trots op te zijn.

Het volledige rapport kan je hier nalezen. En wie zijn persoonlijke ecologische voetafdruk eens wil berekenen, kan terecht op de website van WWF.