Vier Sterren

welkom op de blog van Wim Gabriels

Druk op het milieu in Vlaanderen lichtjes afgenomen

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) publiceerde deze week het MIRA Indicatorenrapport 2010. MIRA staat voor Milieurapport Vlaanderen. Het rapport bevat een groot aantal cijfers die een beeld geven van de toestand van het milieu en de menselijke druk op het milieu in Vlaanderen.

Uit het rapport blijkt dat sinds 2005 het energieverbruik in Vlaanderen is gedaald. De daling van het energieverbruik was ook het sterkst in 2009. Maar door de crisis is het bruto binnenlands product van Vlaanderen in 2008 minder snel gestegen dan voorheen en in 2009 zelfs gedaald. De daling van het energieverbruik kan dus gedeeltelijk aan de crisis toegeschreven worden.

De crisis heeft tegelijk ook zijn gevolgen voor de uitstoot van de industrie naar lucht en water. Zo is de uitstoot van stikstofoxiden door de metaalindustrie sterk gedaald in 2009, hoofdzakelijk door de tijdelijke stilstand van belangrijke installaties.

De uitstoot van CO2 is sinds 2005 aanhoudend gedaald, maar ligt wel nog steeds hoger dan in 1990. Vlaanderen haalt wel de kyoto-doelstellingen, maar dat is vooral te danken aan de verminderde uitstoot van andere broeikasgassen.

Ook de luchtkwaliteit is er de laatste jaren lichtjes op vooruitgegaan, vooral wat betreft de concentratie aan fijn stof en benzeen. De waterkwaliteit is eveneens lichtjes verbeterd, maar blijft nog altijd ver onder de beoogde doelstellingen.

Er is in Vlaanderen dus een beperkte daling van de druk op het milieu te merken, maar die is wel voor een deel aan de crisis te wijten. We hebben duidelijk nog een lange weg af te leggen. In het rapport wordt er ook op gewezen dat de gemiddelde Vlaming een ecologische voetafdruk heeft die meer dan dubbel zo hoog is als die van de gemiddelde wereldburger. Een beleid gericht op duurzame productie en consumptie is dus meer dan nodig.

Naast het rapport, dat integraal gedownload kan worden, is een meer uitgebreide set van indicatoren te raadplegen in de rubriek feiten en cijfers op www.milieurapport.be.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: