Vier Sterren

welkom op de blog van Wim Gabriels

De luchtkwaliteit in Vlaanderen onder de loep

Vandaag publiceerde de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) twee nieuwe rapporten over de luchtkwaliteit in Vlaanderen.

Het Jaarverslag Lozingen in de Lucht 1990-2008 geeft een overzicht van de uitstoot van verontreinigende stoffen in de lucht. Daaruit blijkt dat de uitstoot van heel wat verontreinigende stoffen (zoals CO, dioxines, fijn stof, SO2, NH3, stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) aanzienlijk is gedaald sinds het begin van de jaren 90. De totale uitstoot aan broeikasgassen (elk uitgedrukt als CO2-equivalenten) is daarentegen slechts met 8 procent gedaald in de periode 1990-2008. Wanneer enkel naar CO2 gekeken wordt, is de uitstoot zelfs toegenomen.

Het Jaarverslag Luchtkwaliteit 2008 bespreekt dan weer de luchtkwaliteit zelf. De inspanningen om minder vervuilende stoffen uit te stoten blijken inderdaad voor heel wat van die stoffen, zoals benzeen en zwaveldioxide, een daling van de luchtconcentratie op te leveren. Voor andere stoffen, zoals stikstofoxiden, fijn stof en ozon is die verbetering echter minder uitgesproken, omdat er geen lineair verband bestaat tussen de uitstoot en de gemeten concentraties.
De meetresultaten van 2008 voldoen voor de meeste stoffen aan de geldende Vlaamse en Europese normen. De belangrijkste uitzondering hierop is fijn stof, waarvoor op één derde van de meetposten de daggrenswaarde overschreden werd. Sommige normen zullen in de toekomst echter strenger worden. Zo wordt de norm voor stikstofdioxide strenger vanaf 2010. De VMM verwacht dat het moeilijk wordt om die norm te halen in de Antwerpse haven en op verkeersintensieve locaties, vooral als gevolg van het toenemend aantal dieselvoertuigen.

Globaal genomen is het, op een aantal aandachtspunten na, dus niet zo slecht gesteld met de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Al blijft er, aan de vooravond van de klimaattop van Kopenhagen, de zorgwekkende vaststelling dat we er nauwelijks in slagen onze uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: